L’ús de la força per la policia | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 Principis Generals

1.1 Proporcionalitat

1.2 Congruència

1.3 Oportunitat

1.4 Síntesi de contingut essencial dels principis generals

2 Marc jurídic de l’ús de la força a Espanya

2.1 Marc normatiu específic de les Forces i Cossos de Seguretat

2.2 Relació acció-resultat

3 Variables incidents en l’ús de la força

3.1 L’ús de la força per les FCS

3.2 Factors externs

3.2.1 Factors genèrics

3.2.2 La resistència activa i passiva

3.2.3 Anàlisi jurisprudencial amb conductes enquadrables en cada un dels diferents tipus penals referents a la resistència a l’autoritat o els seus agents:

3.2.4 Principis Bàsics sobre l’Ocupació de la Força i d’Armes de Foc pels Funcionaris Encarregats de Fer Complir la Llei

Bibliografía

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus