TEMARI DEL CURS – L’ÚS DE LA FORÇA PER LA POLICIA | EL USO DE LA FUERZA POR LA POLICÍA

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

Principis Generals
1.1
Proporcionalitat
1.2
Congruència
1.3
Oportunitat
1.4
Síntesi de contingut essencial dels principis generals
2
Marc jurídic de l’ús de la força a Espanya
2.1
Marc normatiu específic de les Forces i Cossos de Seguretat
2.2
Relació acció-resultat
3
Variables incidents en l’ús de la força
3.1 
L’ús de la força per les FCS
3.2
Factors externs
3.2.1
 Factors genèrics
3.2.2
La resistència activa i passiva
3.2.3
Anàlisi jurisprudencial amb conductes enquadrables en cada un dels diferents tipus penals referents a la resistència a l’autoritat o els seus agents:
3.2.4
Principis Bàsics sobre l’Ocupació de la Força i d’Armes de Foc pels Funcionaris Encarregats de Fer Complir la Llei

Bibliografía