L’ús de la força per la policia | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 Principis Generals

1.1 Proporcionalitat

1.2 Congruència

1.3 Oportunitat

1.4 Síntesi de contingut essencial dels principis generals

2 Marc jurídic de l’ús de la força a Espanya

2.1 Marc normatiu específic de les Forces i Cossos de Seguretat

2.2 Relació acció-resultat

3 Variables incidents en l’ús de la força

3.1 L’ús de la força per les FCS

3.2 Factors externs

3.2.1 Factors genèrics

3.2.2 La resistència activa i passiva

3.2.3 Anàlisi jurisprudencial amb conductes enquadrables en cada un dels diferents tipus penals referents a la resistència a l’autoritat o els seus agents:

3.2.4 Principis Bàsics sobre l’Ocupació de la Força i d’Armes de Foc pels Funcionaris Encarregats de Fer Complir la Llei

Bibliografía

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus