Perfils criminològics. Assassins en sèrie | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1. Que és un assassí en sèrie?

1.1. Els assassins en sèrie abans de 1900

1.2. La consolidació terminològica de l’assassí en sèrie

2. Classificació dels assassins en sèrie

2.1. Assassins organitzats

2.2. Assassins desorganitzats

3. Motivació de l’assassí en sèrie. Principals teories criminològiques

3.1. La motivació. Patrons de conducta

3.2. Teories criminològiques

4. Marc legislatiu

4.1. La reforma del Codi Penal. Arts. 139 i ss

4.2. L’assassinat. Elements del tipus penal

5. Estudi estadístic-descriptiu dels assassins en sèrie

6. Biografia criminal de Volker Eckert

7. Mètode d’investigació policial

8. Assassins en sèrie i les TIC

Bibliografia

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus