TEMARI DEL CURS – PERFILS CRIMINOLÒGICS. ASSASSINS EN SÈRIE | PERFILES CRIMINOLÓGICOS. ASESINOS EN SERIE

Contingut
Introducció 
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Que és un assassí en sèrie?
1.1. Els assassins en sèrie abans de 1900
1.2. La consolidació terminològica de l’assassí en sèrie
2. Classificació dels assassins en sèrie
2.1. Assassins organitzats
2.2. Assassins desorganitzats
3. Motivació de l’assassí en sèrie. Principals teories criminològiques
3.1. La motivació. Patrons de conducta
3.2. Teories criminològiques
4. Marc legislatiu
4.1. La reforma del Codi Penal. Arts. 139 i ss
4.2. L’assassinat. Elements del tipus penal
5. Estudi estadístic-descriptiu dels assassins en sèrie
6. Biografia criminal de Volker Eckert 
7. Mètode d’investigació policial
8. Assassins en sèrie i les TIC

Bibliografia