TERRORISME INTERNACIONAL I | 25H

TEMARI DEL CURS – TERRORISME INTERNACIONAL I | TERRORISMO INTERNACIONAL I

Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Introducció
2. Història
3. Conceptes
4. Classificació el terrorisme
5. Marc jurídic
6. Els mitjans de comunicació
7. Conclusions

Bibliografia
Bibliografia web