TEMARI DEL CURS – TERRORISME INTERNACIONAL (edició II) | TERRORISMO INTERNACIONAL (edición II)

Objectius.
Metodologia de el curs
avaluació
Introducció
context històric
Les onades de Terrorisme Internacional
L’ONU i les seves funcions
Les llistes de l’ONU
Els atemptats terroristes a Europa (1970-2017)
El finançament de Terrorisme
Bibliografia
Bibliografia web