Vehicles de mobilitat personal (VMP) | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 Objectius

2 Metodologia del curs

3 Avaluació

4 Introducció

4.1 Definició i tipus

4.1.1 Els artefactes que no sobrepassen la velocitat de 6 km / h, tenen la consideració de joguines

4.1.2 Els VMP estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles, i a la vigilància de mercat d’aquests vehicles. En conseqüència, no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir,

ni assegurança obligatòria. .. 11

4.1.3 Els vehicles que són objecte de regulació en el Reglament (UE) nº 168/2013, requereixen autorització administrativa per circular, autorització administrativa per a conduir -diferent segons el tipus de vehicles que es tracti- i assegurança obligatòria.

4.1.4 Els aparells que no tenen consideració de VMP i que al seu torn estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 no poden circular per les vies públiques

4.2 Introducció: antecedents

Així posant l’exemple de tres capitals veurem:

Ús de patinet elèctric a Madrid

Ús de elèctric a València

Ús de patinet elèctric a Barcelona, ​​una de les més restrictives

5 Definició de VMP prevista en la propera modificació el Reglament general de vehicles.

6 Normativa tècnica aplicable als cicles de motor inclosos dins l’àmbit de Reglament (UE) nº 168/2013: subcategoria L1e-A.

7 Denúncies relatives a autoritzacions administratives

7.1 Vehicles comercialitzats com VMP o que no encaixen en aquesta tipologia de vehicles

7.2 Denúncies a usuaris de vehicles de tipus L1e-A (cicles de motor)

8 Comportaments de circulació que han de ser objecte de denúncia

8.1 Circulació per voreres i zones de vianants

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

8.2 Infraccions relatives a taxes d’alcohol i presència de drogues

8.3 Altres supòsits

9 Principals models de patinets i possibles modificacions

Smartgyro

Cecotec

Dualtron

Ninebot

E-TWOW

Ecoxtrem

10 En el cas de vehicles no matriculats serà possible que el conductor incorri en una conducció sense llicència o permís

Pèrdua total de punts

Pèrdua per resolució judicial

Per no haver obtingut mai el permís de conduir o la llicència

11 ANNEX:

11.1 ETIQUETATGE I MARCATGE PATINETS / VMP

11.2 Quadres resum:

12 Bibliografia, Bibliografia web i pàgines webs consultades

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus