Vehicles de mobilitat personal (VMP) | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 Objectius

2 Metodologia del curs

3 Avaluació

4 Introducció

4.1 Definició i tipus

4.1.1 Els artefactes que no sobrepassen la velocitat de 6 km / h, tenen la consideració de joguines

4.1.2 Els VMP estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles, i a la vigilància de mercat d’aquests vehicles. En conseqüència, no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir,

ni assegurança obligatòria. .. 11

4.1.3 Els vehicles que són objecte de regulació en el Reglament (UE) nº 168/2013, requereixen autorització administrativa per circular, autorització administrativa per a conduir -diferent segons el tipus de vehicles que es tracti- i assegurança obligatòria.

4.1.4 Els aparells que no tenen consideració de VMP i que al seu torn estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 no poden circular per les vies públiques

4.2 Introducció: antecedents

Així posant l’exemple de tres capitals veurem:

Ús de patinet elèctric a Madrid

Ús de elèctric a València

Ús de patinet elèctric a Barcelona, ​​una de les més restrictives

5 Definició de VMP prevista en la propera modificació el Reglament general de vehicles.

6 Normativa tècnica aplicable als cicles de motor inclosos dins l’àmbit de Reglament (UE) nº 168/2013: subcategoria L1e-A.

7 Denúncies relatives a autoritzacions administratives

7.1 Vehicles comercialitzats com VMP o que no encaixen en aquesta tipologia de vehicles

7.2 Denúncies a usuaris de vehicles de tipus L1e-A (cicles de motor)

8 Comportaments de circulació que han de ser objecte de denúncia

8.1 Circulació per voreres i zones de vianants

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

8.2 Infraccions relatives a taxes d’alcohol i presència de drogues

8.3 Altres supòsits

9 Principals models de patinets i possibles modificacions

Smartgyro

Cecotec

Dualtron

Ninebot

E-TWOW

Ecoxtrem

10 En el cas de vehicles no matriculats serà possible que el conductor incorri en una conducció sense llicència o permís

Pèrdua total de punts

Pèrdua per resolució judicial

Per no haver obtingut mai el permís de conduir o la llicència

11 ANNEX:

11.1 ETIQUETATGE I MARCATGE PATINETS / VMP

11.2 Quadres resum:

12 Bibliografia, Bibliografia web i pàgines webs consultades

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus