Avaluació de riscos instructors de tir

by | juny 13, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Finalment, es farà l’avaluació de riscos dels monitors i dels instructors de tir

Per petició de les dues organitzacions sindicals, el Departament d’Interior farà per primera vegada aquesta actuació.

En data 9 de maig, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) reclamàvem per escrit (número de registre 9015-1071202/2023) que de manera urgent es fes l’Avaluació de Riscos de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que fan les funcions de monitors i d’instructors de tir.
En l’escrit presentat, ambdues organitzacions sindicals denunciàvem que aquests efectius policials desenvolupen les seves tasques de manera freqüent en espais amb alta contaminació acústica i ambiental, amb presència elevada de partícules de plom i altres contaminants.
Aquesta era una situació, per tant, que no respectava la normativa vigent (Reial Decret 286/2006) que regula la protecció de les persones treballadores davant d’aquests riscos la qual determina els límits de 87dB i el pic màxim de 140db. Així mateix, denunciàvem l’incompliment de la llei en matèria de vapors i contaminants ambientals i més concretament la normativa que regula les galeries de tir (art. 150 ITC1 del Reial Decret 137/1993 reglament d’armes).
Doncs bé! Després de les nostres denúncies, el Departament d’Interior ens ha comunicat que aviat es farà la pertinent Avaluació de riscos com actuació sobrevinguda, en la qual s’inclouran aspectes múltiples com dades mèdiques, controls de visió, espirometria, protocols biològics i analítiques de salut de les persones treballadores. Així mateix, s’inclourà l’ús d’equips de protecció individuals (EPI), el protocol del soroll amb audiometries i el protocol d’analítica de plom en sang i concentració ambiental entre d’altres.
Per tant, des de l’SME i des del SAP-FEPOL estarem pendents del compliment de tota la normativa que fa referència a la salut de les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra, així com de fer complir-la amb els requisits establerts.

Sempre Mossos d’Esquadra