Aclariment Permís Hospitalització

by | ag. 2, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Des de fa unes setmanes hem anat rebent queixes i consultes a propòsit del permís d’hospitalització.

El cas és que la normativa preveu que el termini per gaudir el permís és de 5 o 10 dies naturals següents al succés. En tots els supòsits, el permís es pot gaudir ininterrompudament dins del termini de 5 o 10 dies naturals a partir de l’hospitalització del familiar, a voluntat del personal, sempre que persisteixi el fet causant.

La mateixa normativa estableix que com a justificant, només cal presentar document acreditatiu de l’ingrés hospitalari en qualsevol de les modalitats (ingrés hospitalari, hospital de dia i hospitalització domiciliària).

I les queixes i consultes ens han anat arribant de diversos punts del territori perquè per poder fruir el permís en alguns llocs demanen a més del que diu la normativa, un justificant assegurant que la persona hospitalitzada continua ingressada durant tota la durada dels dies de permís.

Lògicament, demanar aquest tipus de justificació va més enllà del que estableix la normativa i, per tant, no s’ajusta a dret.

L’SME hem fet gestions amb l’Administració i finalment han reconegut que no s’estava operant correctament i que tal com preveu la normativa només cal aportar justificant d’ingrés del dia que s’inicia el permís.

En conseqüència, esperem que no es torni a repetir cap incidència més al respecte i si algú dels perjudicats fins el dia d’avui, després de gaudir el permís us han posat les hores a la bossa de romanent al·legant falta de documentació justificativa, queixeu-vos al vostre destí i que us les retornin.

Qualsevol incidència al respecte, no dubteu en donar-nos-en trasllat.

Sempre Mossos d’Esquadra