El Jutjat estima la demanda presentada per SAP i SME i atura la convocatòria de Major

by | juny 3, 2024 | COMUNICATS ALTRES

El Jutjat accepta íntegrament els arguments sindicals i ordena al Departament d’Interior paralitzar la convocatòria fins a la resolució de la demanda contenciosa.

El Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona ha estimat íntegrament les mesures cautelars sol·licitades pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i pel Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i ha ordenat al Departament d’Interior suspendre la convocatòria que, mitjançant el procediment de lliure designació, pretenia cobrir una plaça de la categoria de Major.

Després que ambdues organitzacions sindicals impugnéssim judicial la convocatòria i reclaméssim l’aplicació de mesures cautelars sobre la paralització immediata del procés, el Jutjat així ho ha considerat.

En un auto contundent, la Magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona considera que “ens trobem davant d’una per cobrir una plaça de la categoria de Major de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra en la que es denuncien una sèrie d’irregularitats que poden donar a lloc la seva nul·litat”.

Per tot plegat ”si es dicta una sentència estimatòria, el procés no es podrà retrotraure per fer efectiu el dret després de la sentència, i si es fes, els perjudicis serien enormes, tant per a l’Administració com per a tercers, ja que s’hauria nomenat a un intendent de forma nul·la i se li hauria abonat un salari que no li correspondria”.

A més, la Magistrada tira per terra els arguments del Departament d’Interior el qual considerava que ni SAP-FEPOL, ni tampoc SME-FEPOL teníem legitimitat per presentar cap tipus de demanda per ser sindicats que representem a l’escala bàsica. Respecte aquesta qüestió la Magistrada ha estat encara més contundent en tant que observa un “vincle especial i concret entre el sindicat recurrent, en els seus fins i activitat, i l’objecte de debat en el plet, que són les bases de la convocatòria d’un concurs per cobrir una plaça de la categoria de Major de l’escala superior del cos de mossos d’esquadra”.

Així i al nostre entendre de manera òbvia, la Magistrada considera que “entre els objectius del sindicat està defensar els drets dels mossos d’esquadra que vulguin accedir al lloc de Major, pel que s’ha d’estimar la legitimació activa” que el Departament d’Interior ens ha pretès denegar.

Per tot plegat la Magistrada del JC 8 de Barcelona ha declarat la legitimació activa del Sindicat Autònom de Policia (SAP) i dona lloc a la mesura cautelar sol·licitada sobre la suspensió de la convocatòria de la plaça de Major.

Des d’ambdues organitzacions malgrat valorem de manera molt positiva la disposició acordada per la Magistrada, considerem que en cap cas s’hauria d’haver arribat a aquesta situació. Lamentem i reprovem de manera ferma i contundent la postura del Departament d’Interior i dels seus actuals responsables els quals han pretès tirar pel carrer del mig sense tenir en compte les conseqüències lesives que una situació com aquesta podria provocar.

El Cos de Mossos d’Esquadra ni es mereix aquesta situació ni es mereix tampoc la irresponsabilitat amb la qual, tant el Departament d’Interior, com la Direcció General de la Policia venen actuant des de fa massa temps, la qual embruta el bon nom de la institució que nosaltres també representem.

SAP-SME Junts, serem millors!