Especialitats – Plantilla

Per a qualsevol consulta o qüestió que puguis requerir, al marge del delegat o delegada territorial o de referència, des de l’SME hem habilitat un grup de treball amb delegats responsables i especialitzats en les diferents unitats o àrees.

El delegat de l’SME de seguretat i salut laboral, és plenament coneixedor de les qüestions referents a matèries específiques en aquest àmbit.

El màxim responsable de l’Àrea de Salut Laboral és en Ricard Castro.

TELÈFON

Us podeu posar en contacte amb Ricard a través del telèfon

691 068 587

E-MAIL

Us podeu posar en contacte amb Ricard a través del email

[email protected]

i

COMUNICATS

Podeu consultar els comunicats a través del següent enllaç

ÚLTIMS COMUNICATS SOBRE SALUT LABORAL