Important: L’INSS ens resol dubtes de jubilació anticipada

by | nov. 18, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Avui divendres 18 de novembre de 2022, ens hem reunit amb tècnics de l’INSS per tal que ens ressolessin alguns dubtes que teníem en matèria de jubilació anticipada. A continuació us exposem tota una sèrie de preguntes que ens heu anat fent arribar i les respostes que ens ha donat l’INSS a totes elles:

 1. Quants anys es compten a fi i efecte de calcular quina pensió et queda? I una reducció de jornada d’1/3 de la jornada per cura de fill menor afecta en negatiu a aquest càlcul?

  Actualment, s’agafen els darrers 25 anys treballats a efectes de càlcul de la pensió. La reducció de jornada per cura de fill, els dos primers anys no afecten en negatiu al càlcul de la pensió perquè cotitzen al 100%, però a partir del segon any, la cotització disminueix proporcionalment al percentatge de la reducció i per tant sí que afecta el càlcul de la pensió en negatiu.

 2. Els anys treballats previs a CME en alguna PL es tenen en compte a efectes dels anys necessaris per poder-se acollir a la jubilació anticipada?

  La regla general és que en el moment que vas marxar de la PL, havies de complir els requisits de 15 anys mínims treballant a la PL i tenir 59 o 60 anys que et donaven dret a jubilar-te anticipadament allà. Si no és així, ara que prestes servei a mossos i et vols jubilar anticipadament, només es tenen en compte els anys treballats al CME, però no els que vas treballar a PL per no complir els dos requisits en aquell moment que vas canviar de cos policial.

 3. Els anys treballats previs a CME a la GC o al CNP es tenen en compte a efectes dels anys necessaris per poder-se acollir a la jubilació anticipada?

  En el cas de la GC i el CNP, com que en el moment de marxar d’aquests cossos policials per venir al CME no complien els requisits per poder-se jubilar anticipadament, en cap cas es podrien tenir en compte els anys treballats en aquests cossos a efectes de bonificació i només es tindrien en compte els anys treballats al CME.

  L’Administració ens va informar en una reunió fa uns mesos que en els casos dels GC transferits a trànsit sí que es podria tenir en compte el temps treballat en aquell cos policial, però avui els tècnics de l’INSS han deixat clar que tampoc en aquests casos es té en compte. El que sí que poden sol·licitar en aquests casos que havien cotitzat a classes passives a GC i CNP, però només a efectes de càlcul de pensió, és el còmput recíproc del temps treballat en aquests cossos policials.

 4. Estic d’excedència i vull jubilar-me anticipadament perquè ja compleixo els requisits. Puc jubilar-me estant d’excedència?

  No. Per poder-te jubilar, cal que reingressis al servei actiu del CME dos dies abans del dia que compleixes els requisits per poder-te jubilar anticipadament.

 5. Estic de baixa de llarga durada i vull jubilar-me anticipadament perquè ja compleixo els requisits. En aquest cas em puc jubilar estant en situació de baixa?

  En els primers 18 mesos de baixa, es considera que encara estàs en servei actiu i, per tant, podries acollir-te a la jubilació anticipada. Però compte, si portes més de 18 mesos ja es considera que no estàs en servei actiu i en aquest cas cal que reingressis (alta mèdica) per tal de poder-t’hi acollir.

  A tenir en compte que en el cas de baixes de més de 18 mesos, si reingresses i t’aculls a la jubilació anticipada, té una afectació negativa en el càlcul de la pensió. En les baixes fins a 18 mesos, no afecten negativament al càlcul de la pensió.

 6. El temps de servei militar obligatori es té en compte en la jubilació anticipada.

  No. En cap cas.

 7. El temps del curs bàsic a l’ISPC es té en compte per a la jubilació anticipada?

  No. El que sí es té en compte per la jubilació anticipada a efectes de bonificació és la fase de pràctiques.

 8. Quina edat es pren com a referència a fi i efecte de mirar els anys que has d’haver cotitzat i també els anys que has d’haver treballat al CME per poder-te acollir a la jubilació anticipada? Els 65-67 anys que és l’edat ordinària de jubilació o els 59 o 60 anys que és l’edat que et jubilaries anticipadament?

  El que es pren com a referència és el moment de l’anomenat fet causant que en aquest cas és el moment que et vols jubilar anticipadament, és a dir, els 59 o els 60 anys.

ACLARIMENT IMPORTANT
Quan es fa la petició de la jubilació anticipada, cal posar com a data del fet causant el darrer dia de treball. Això és així perquè l’INSS agafa la data del fet causant com a referència per veure si compleixes els requisits i cal que sigui un dia que encara estiguis en servei actiu. Si es posa com a data del fet causant el dia que ja fas anys, surt com que ja no estàs en servei actiu i no et poden concedir la jubilació anticipada perquè no compleixes el requisit d’estar en servei actiu.

Sempre Mossos d’Esquadra