Pujada retributiva 2022-2024

by | oct. 4, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Aquest dilluns 3 d’octubre, es va arribar a un acord per implementar un augment retributiu als treballadors públics de l’1,5% més aquest any 2022, que s’afegiria al 2% que ja es va aplicar.

Per al 2023 l’increment seria del 2,5% al qual si podria sumar un 0,5% més en el cas que l’IPC acumulat entre 2022 i 2023 superi el 6% i un altre 0,5% si l’IPC de 2023 supera el 5,9%.

Per al 2024, l’increment se situaria en el 2% al qual se li podria sumar un 0,5% més en el cas que l’IPC de 2022-2023-2024 superés el 8%.
En total, l’augment retributiu assegurat se situa en el 8% que podria arribar a ser en el millor dels casos del 9,5% en tres anys.

L’SME volem fer algunes consideracions sobre aquest anunci.

Per començar, tot i que pugui semblar molt, no deixa de ser molt poc atenent a la inflació existent. Que t’incrementin un 2% o un 3% anual les retribucions, quan la inflació se situa entorn el 10%, no deixa de ser una pèrdua de nivell adquisitiu en tota regla.

Que aquest anunci es fes públic setmanes abans d’aquest acord perquè sigui notori a tota la societat, té un objectiu clar: dividir la societat i fer que qui treballi al sector privat culpabilitzi a qui treballa al sector públic de tots els mals provocats per la mala gestió econòmica.

Des de l’SME considerem que el que cal, és regular per Llei que cada any com a regla general els augments retributius siguin els mateixos per a empleats/des públics i pel sector privat i aquests augments retributius han d’anar lligats a la pujada de la carestia de la vida de manera que mai, cap treballador/a perdi poder adquisitiu.
Mentrestant, continuarem treballant dins el si del Consell de la Policia per intentar establir millores d’afectació entre el col·lectiu a qui representem.

Sempre Mossos d’Esquadra