REUNIÓ CGIC 29 NOVEMBRE 2021

by | nov. 30, 2021 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS REUNIONS

Ahir dilluns 29 de novembre de 2021 ens vàrem reunir amb els caps de la Comissaria General d’Investigació Criminal per tractar diverses problemàtiques. Entre els temes més importants que vam tractar, us en fem un resum dels següents:

– Hi ha un problema del fet que marxen molts comandaments i aleshores ocupen el seu lloc comandaments d’USC sense experiència en investigació.

En aquest sentit, creuen que no ha anat bé el fet que coincideixin en el temps el concurs d’investigació i els concursos de promoció. És aquest el motiu pel qual, des de la mateixa CGIC es va demanar a SGRH que no sortissin a concurs totes les places, per tenir més marge de flexibilitat.

Són partidaris que hi hagi una carrera professional per evitar perdre efectius amb experiència.

Justifiquen que hi ha molts efectius en comissió de serveis ja que tants anys sense concurs els ha obligat a cobrir vacants amb aquesta figura administrativa.

De fet, ja avisen que precisament per la problemàtica comentada anteriorment de coincidència de concurs d’investigació amb els de promoció, hauran de cobrir molts llocs de treball mitjançant comissions de servei.

– Respecte al PGA reconeixen que l’actual sistema s’ha quedat desfassat i que caldria apostar per un sistema més innovador. Creuen que cal revisar-lo i que potser una bona opció seria un sistema d’avaluacions en 360º

– Fa un temps, l’actual cap de la CGIC va encarregar de fer una sèrie d’enquestes de satisfacció. Actualment, no hi ha previst de tornar-les a fer.

– Actualment hi ha molt poca diferència entre les retribucions d’un agent d’USC i un agent investigador de nivell 3. Creuen que hi hauria d’haver una diferència més substancial entre nivells per tal de despertar més interès per anar a les especialitats.

– Proposem que es doti d’un gruix important d’hores extres per tal d’evitar que els agents acumulin massa hores de la bossa d’hores acumulades. Hi estan totalment d’acord.

A les AIC apliquen unes imputacions d’hores en format híbrid (treballades+perllongament) que el que provoquen és que una part d’aquestes hores vagi a la bossa lineal. Creiem que no és correcte però des de la CGIC ens comenten que això no és competència seva. El SME buscarem solució a aquest problema en l’àmbit que pertoca.

– En matèria de formació admeten que l’han tingut deixada durant molt de temps. Creuen convenient tenir una formació en matèries de competència pròpia i per això aquest passat abril van iniciar l’impartició quinzenal de jornades de diferents matèries en format de formació continua permanent. La intenció és fer cada vegada més que aquestes formacions siguin online i anar-les descentralitzant.

El val de roba a partir del pròxim exercici serà ingressat en nòmina.

Hi ha una problemàtica de denegació de peces d’uniformitat. El cas és que de vegades han de fer algun servei uniformats i com que consten com a agents que presenten el servei sense uniforme, totes les peticions els són denegades. Ens comenten que aquest tema no és competència seva. L’SME buscarà solució a aquest problema en l’àmbit que pertoca.

– Pel que fa a la científica, s’han trobat que el model actual (local, regional, central) fa que moltes vegades se superposin. És per aquest motiu que estan treballant en un nou model de policia científica que justament aquesta mateixa setmana serà presentat a la Prefectura.

Aquest model el resumim en els següents punts:

+ Servei troncal a tot el territori. Dependència orgànica i funcional en un sol tronc.

+ Reagrupacions de comissaries (Exemple: Si a RPMN hi ha 11 comissaries amb 11 policies científiques, es reagruparà i potser només 4 comissaries tindran policia científica).

+ Tothom que sigui policia científica ha de ser de nivell 3. Molts en l’actualitat son nivell 2.

No hi ha encara una data determinada per aplicar aquest nou model de policia científica.

Sempre Mossos d’Esquadra