Reunió de negociació de 22 de desembre del 2023

by | des. 22, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

El Departament d’Interior confirma les intencions d’eliminar el premi de vinculació de cares al 2024 i incorporar el seu pressupost dins del pla de carrera professional horitzontal.

Avui s’ha reiniciat la negociació entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia, en la qual l’Administració ens ha lliurat la primera proposta de Pla de Carrera Professional Horitzontal (PCPH) per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Primer.- Emparant-se en l’informe de la Sindicatura de comptes, es confirma la intenció del Departament d’Interior de carregar-se el premi de vinculació que des de l’any 2006, les persones membres del cos de mossos d’esquadra hem vingut gaudint. L’argument? El premi de vinculació no té habilitació legal.

Recordem que segons dades del propi DINT donades en la reunió d’avui, aquest 2023 el premi de vinculació ha tingut un pressupost de 3,2M d’euros.

Sobre aquest punt, des del SAP i des de l’SME considerem que al premi de vinculació, se li pot donar la mateixa habilitació legal que se li pretén donar al nou Complement Específic Variable signat en l’Acord de 31 de juliol.

Per tant, tot recordant que el premi de vinculació es va implantar legalment al CME per la manca d’efectius que ja llavors patíem (i que encara patim en tant que no arribem als 22.006 efectius acordats en la darrera Junta de Seguretat de Catalunya), el Departament d’Interior (mitjançant la llei de mesures que acompanya la llei de pressupostos) podria donar l’habilitació legal d’un dret que des del 2006 hem vingut percebent el CME.

No creiem doncs que novament, la consecució d’uns drets laborals hagin d’anar en contrapartida o detriment d’uns altres, tal i com així expresséssim en comunicat de 24 d’octubre del 2023.

Segon.- Respecte el PCPH que se’ns ha presentat avui, i tenint en compte que encara hem de fer l’estudi pertinent i amb la profunditat necessària, ja avancem que les quantitats econòmiques que contempla son absolutament insuficient.

A més, el PCPH contempla una implantació gradual (subsumida a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya) que ho fa encara més insuficient. No veiem amb bons ulls que el PCPH (en cas de ser aprovat el proper 2024) s’hagi d’implantar en quatre fases (la darrera el 2027 en endavant).

Tercer.- El PCPH que se’ns ha presentat deixa moltes preguntes a l’aire que caldrà resoldre en la negociació ja que, d’entrada incorpora com a requisit per superar els trams, el manteniment de les capacitats psicofísiques. Què passa si una persona no supera les capacitats psicofísiques? Que passa si un efectiu no acredita haver superat les aptituds psíquiques? Genera baixa mèdica immediata?

Quart.- La necessitat d’un PCPH està previst per la pròpia Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i es contempla per a totes les persones funcionàries sense excepció. Per tot plegat des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que no es pot excloure ningú d’un dret reconegut pel propi marc legislatiu.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME, juntament amb AFITCME, SICME i SEIME presentarem les nostres propostes les quals defensarem en la propera reunió prevista per al 18 de gener del 2024.

SAP-SME Junts, serem millors!