PACK 25 CURSOS | 625H DE FORMACIÓ | 485 €

OFERTES FORMATIVES

 

Tria 25 cursos d’entre els 62 existents de 25h.

Cursos 2023

Actuació de seguretat ciutadana davant el delicte de tràfic de drogues | 25h

Actuació policial amb motocicletes, ciclomotors i pitbikes | 25h

Actuació policial control d’armes prohibides, simulades i objectes perillosos | 25h

Actuació policial entrades a domicili | 25h

Aplicació operativa amb ciutadans estrangers | 25h

Atracaments i robatoris violents | 25h

Bandes urbanes globals | 25h

Bàsic d’actuació policial de drones RPAS | 25h

Bàsic de maltractament animal en l’àmbit penal | 25h

Bàsic tècniques d’extracció i estabilització de ferits en intervencions policials | 25h

Comunicació de males noticies | 25h

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Delictes contra la llibertat: detencions il·legals i segrestos, amenaces i coaccions | 25h

Delinqüència i trastorns psíquics | 25h

Detecció d’alcohol i drogues en la conducció | 40h

Diligències d’investigació avançada | 25h

Diligències d’investigació bàsica | 25h

Dispositius estàtics de control (DECS) | 25h

Els delictes d’odi i discriminació | 25h

Enfocament penal dels delictes de violència domèstica i violència de gènere | 25h

Entrada i registre en lloc tancat | 25h

Entrenament en habilitats socials | 25h

Estrès laboral, mobbing i burn out | 25h

Grafologia en la investigació criminal I | 25h

Intel·ligència emocional | 25h

Intervencions en espais públics I | 25h

Intervencions en espais públics II | 25h

Introducció a l’islam i l’islamisme part I | 25h

Introducció a l’islam i l’islamisme part II | 25h

Introducció a la dactiloscòpia | 25h

Introducció a la pirotècnia des de la perspectiva policial | 25h

Introducció a la policia judicial | 25h

Introducció als delictes informàtics | 25h

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Introducció ciberdelicte de l’assetjament i les seves modalitats | 25h

L’ús de la força per la policia | 25h

La criminologia en lesions i accidents de trànsit | 25h

La delinqüència juvenil | 25h

La intervenció en les comunicacions | 25h

La mediació policial. Resolució alternativa al conflicte | 25h

LA PRESA DE DADES I LA IOTP A L’​​ACCIDENT DE TRÀNSIT |25H

Les drogues i la seva delinqüència | 25h

Les funcions de policia judicial de les forces i cossos de seguretat | 25h

Lesions per agents físics, químics, arma blanca i de foc | 25h

Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana | 25h

Maltractament infantil | 25h

Maltractaments i abusos a menors | 25h

Mesures de protecció i autoprotecció | 25h

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

Patologia forense en la infància | 25h

Perfils criminològics. Assassins en sèrie | 25h

Reducció i gestió de l’estrès en entorn laboral | 25h

Revisió legal de les mesures privatives de llibertat i l’habeas corpus | 25h

Tècniques d’interrogatori policial. Comunicació no verbal | 25h

Terrorisme internacional I | 25h

Terrorisme internacional II | 25h

Tractament processal dels delictes lleus | 25h

Vehicles de mobilitat personal (VMP) | 25h

Cerca un curs

Anar al Campus