PACK 25 CURSOS | 625H DE FORMACIÓ | 485 € FRAGMENTAT

OFERTES FORMATIVES

Ara amb el nostre pack FRAGMENTAT pots escollir, per ampliar la teva formació, entre tots aquests cursos de 25h.

Cursos 2023

Actuació de seguretat ciutadana davant el delicte de tràfic de drogues | 25h

Actuació policial amb motocicletes, ciclomotors i pitbikes | 25h

Actuació policial control d’armes prohibides, simulades i objectes perillosos | 25h

Actuació policial entrades a domicili | 25h

Aplicació operativa amb ciutadans estrangers | 25h

Atracaments i robatoris violents | 25h

Bandes urbanes globals | 25h

Bàsic d’actuació policial de drones RPAS | 25h

Bàsic de maltractament animal en l’àmbit penal | 25h

Bàsic tècniques d’extracció i estabilització de ferits en intervencions policials | 25h

Comunicació de males noticies | 25h

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Delictes contra la llibertat: detencions il·legals i segrestos, amenaces i coaccions | 25h

Delinqüència i trastorns psíquics | 25h

Detecció d’alcohol i drogues en la conducció | 40h

Diligències d’investigació avançada | 25h

Diligències d’investigació bàsica | 25h

Dispositius estàtics de control (DECS) | 25h

Els delictes d’odi i discriminació | 25h

Enfocament penal dels delictes de violència domèstica i violència de gènere | 25h

Entrada i registre en lloc tancat | 25h

Entrenament en habilitats socials | 25h

Estrès laboral, mobbing i burn out | 25h

Grafologia en la investigació criminal I | 25h

Intel·ligència emocional | 25h

Intervencions en espais públics I | 25h

Intervencions en espais públics II | 25h

Introducció a l’islam i l’islamisme part I | 25h

Introducció a l’islam i l’islamisme part II | 25h

Introducció a la dactiloscòpia | 25h

Introducció a la pirotècnia des de la perspectiva policial | 25h

Introducció a la policia judicial | 25h

Introducció als delictes informàtics | 25h

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Introducció ciberdelicte de l’assetjament i les seves modalitats | 25h

L’ús de la força per la policia | 25h

La criminologia en lesions i accidents de trànsit | 25h

La delinqüència juvenil | 25h

La intervenció en les comunicacions | 25h

La mediació policial. Resolució alternativa al conflicte | 25h

LA PRESA DE DADES I LA IOTP A L’​​ACCIDENT DE TRÀNSIT |25H

Les drogues i la seva delinqüència | 25h

Les funcions de policia judicial de les forces i cossos de seguretat | 25h

Lesions per agents físics, químics, arma blanca i de foc | 25h

Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana | 25h

Maltractament infantil | 25h

Maltractaments i abusos a menors | 25h

Mesures de protecció i autoprotecció | 25h

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

Patologia forense en la infància | 25h

Perfils criminològics. Assassins en sèrie | 25h

Reducció i gestió de l’estrès en entorn laboral | 25h

Revisió legal de les mesures privatives de llibertat i l’habeas corpus | 25h

Tècniques d’interrogatori policial. Comunicació no verbal | 25h

Terrorisme internacional I | 25h

Terrorisme internacional II | 25h

Tractament processal dels delictes lleus | 25h

Vehicles de mobilitat personal (VMP) | 25h

Cerca un curs

Anar al Campus